Ömer Hayyam'ın Eserleri

  Hayyam'ın eserlerinden 18 tanesinin adı bilinmektedir, çeşitli bilim dallarında birçok eser yazmıştır.

 1. Ziyc-i Melikşahi. (Astronomi ve takvime dair, Melikşah'a ithaf edilmiştir) 
 2. Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind. (Geometriye dair) 
 3. Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve denklemlere dair) 
 4. Müşkilat'ül Hisab. (Aritmetiğe dair) 
 5. İlm-i Külliyat (Genel prensiplere dair) 
 6. Nevruzname (Takvim ve yılbaşı tespitine dair) 
 7. Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair. Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.) 
 8. Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat(Öklid'in bir probleminin çözülmesi metoduna dair, Hollanda Leiden kütüphanesinde bir nüshası vardır. F. Woepcke fransızcaya çevirmiştir.) 
 9. Risaletün fi Vücud (Felsefede ontoloji bahsine dair. Britanya kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.) 
 10. Muhtasarun fi't Tabiiyat (Fizik İlmine dair) 
 11. Risaletün fi'l Kevn vet Teklif (Felsefeye dair). 
 12. Levazim'ül Emkine (Meskûn yerlerin iklimi ve hava değişikliklerine dair) 
 13. Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab (Üç meseleye cevap ve alemde zıtlığın zorunlu olduğuna dair) 
 14. Mizan'ül Hikem (Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan kıymetini bulmanın yöntemine dair) 
 15. Abdurrahman'el Neseviye Cevab (Hak Teâlâ'nın alemleri yaratmasının ve insanları ibadetle yükümlü kılmasının hikmetine dair) 
 16. Nizamülmülk (Arkadaşı olan vezirin biyografisi) 
 17. Eş'arı bil Arabiyye (Arabça rûbaileri) 
 18. Fil Mutayat (İlim prensipleri)

  Kaynak:
  Wikipedia
Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bunları Biliyor Muydunuz?

Parsiyel Empty Sella Nedir?

Ömer Hayyam ile Gazali Muhabbeti