Facebook API nedir?

Yorum Bırak
API iki yazılım ya da veritabanının karşılıklı olarak sorunsuz ve hızlı bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan yapının genel adıdır.. Facebook Api ise Facebook  uygulaması geliştiren bireylerin ortaya çıkardıkları uygulamayı Facebook’la senkronize etmelerine yardımcı olan bir çalışma yöntemidir.
Kişisel kullanıcıların hemen her gün kullandığı yapının geri plandaki çalışma mantığını vurgulayan api geliştiricinin daha fonksiyonel, kolay ve entegre projeler yaratmasına imkan sağlıyor. Yalnız sosyal medya platformları üzerinde kullanılmaktan çok daha öte özellikleri bulunan api’ler sitelerin birbirlerinin anladığı dilden konuşmasına imkan tanıyor. Proje ve ürün yöneticilerinin bilmek zorunda olduğu bir çalışma mantığını da bünyesinde barındırıyor. Günlük yaşamda kullandığınız web sitelerinin hemen hemen hepsinde görebileceğiniz yapıya “Beğen Butonu” örnek verilebilmekte. Herhangi bir web sitesinde görülen içeriğin beğen komutu ile Facebook ortamında gözlenebilir olması yapıyı doğrudan açıklıyor

Facebook Api Key

Facebook’ta uygulama geliştiren her geliştiricinin “Facebook Api Key” ihtiyacı olacaktır. Web sitesi sahiplerinin beğen, gönder butonlarını sitelerine koyabilmeleri içinde ihtiyaç duyulacak bir anahtardır. Graph Api etkileşimli bir uygulama için API anahtarı ihtiyacı olacaktır ve bu anahtarı almak isteyen geliştiricinin Facebook Geliştirici Websitesi’ne üye olması gerekmektedir. İşlemlerin tamamlanmasının ardından platform geliştiriciye App ID ve App Secret adında iki ayrı anahtar sunacaktır.

Facebook Api Kullanımı

Facebook api alabilmek adına hiyerarşik olarak bazı aşamaları geçmek gerekiyor.
Öncelikle;
 • Facebook hesabınıza giriş yapınız.
 • https://developers.facebook.com/apps adresini ziyaret ediniz.
 • Add a New App bölümünü tıklayınız ve karşınıza çıkan platform seçeneklerinden uygun olanı seçtikten sonra gerekli bilgileri doldurunuz.
Adımları doğru bir şekilde tamamladığınızda İOSAndroidFacebook Canvas ya da internet sitesi için bir api’ye sahip olmuş olacaksınız.
Kaynak: https://wmaraci.com/nedir/
Devamını Oku..

Fatih Sultah Mehmed Kimdir?

Yorum Bırak29 Mart 1432 yılında doğan Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı - beyaz tenli, kırık burunlu, kolları adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemasından birisi idi. Yedi tane yabancı lisan bilirdi.Âlim, şâir ve sanatkârları toplar ve onlarla sohbetten çok hoşlanırdı. Gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir kumandan ve idareci idi. Yapacağı işler hususunda, en yakınlarına bile hiç birşey sızdırmazdı. Fatih Sultan Mehmed’in ömrü seferlerle geçti. Yıkılmaz diye bilinen Bizans’ı yıktı. İstanbul’u fethetti. Ayasofya kilisesini camiye çevirdi. Kıyamete kadar câmi olarak kalmasını istediği bu muhteşem mâbed için mükemmel bir vakfiye yazdırttı. (Bu vekâlet Arşivi Tapu Defterleri No:20, 27, 167, 251 )

1127 sene kilise, 481 sene de câmi olarak kullanılan Ayasofya, 1934′de müze haline getirildi. Fatih, Enez’i, Galata ve Kefe’yi Osmanlı topraklarına dahil etti. Limni, İmroz, Şemendirek, Taşoz, Bozcaada ve Boğdan’ı ald. Belgrad’ı muhasara ettiği zaman çarpışmaya bizzat katıldı. Alnından ve dizinden ciddi şekilde yaralandı. 1458′de Mora’yı kısmen, bir sene sonra da Sırbistan’ı tamamen aldı. 1461′de Amasra’yı ve İsfendiyar Oğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına dahil etti. Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırdı. 1462′de Romariya, Yayçeve Midilli’yi aldı. 1463 senesinde Papa’nın büyük gayretleri ile toplanan ve savaşa katılan herkesin altı aylık günahının affolunacağı ilân edilen 20 devletin katıldığı bir haçlı ittifakı ile 16 sene savaştı. 1463′de Bosna’yı fethetti ve Hersek’i de tabiiyeti altına aldı. 1466′da Konya ve Karaman’ı aldı. Arnavutluğu tamamen Osmanlı topraklarına kattı. 1470′de Ağrıboz’u aldı. Uzun Hasan’ı Otlukbeli savaşında kesinlikle yendi. Zafer şükranesi olarak kırk bin esiri salıvererek, hürriyetlerine kavuşturdu. 1476′da Boğdan’ı Osmanlı topraklarına kattı. Otuz sene içinde tam yirmibeş seferi bizzat kendisi idare etti. 900.000 bin km² olan topraklarını 2.214.000 km² ye çıkardı. Fatih Sultan Mehmed, Venedikliler tarafından tertiplenen tam ondört suikastten kurtuldu. Son suikastten ise kurtulamadı. Venedikliler, bu büyük hükümdarı, aslen bir yahudi olan Maesto Jakopo isimli bir doktor vasıtasiyle zehirleterek öldürmeye muvaffak oldular. Tarihçi Babinger’e göre bu suikastçı doktor, Yakup Paşa unvanı ile sarayın doktorları arasında bulunuyordu.

1481 Mayısının üçüncü günü yine bir sefere çıkmışken, Gebze’de ordugâhında Perşembe günü vefat etti. Papa, Büyük Hakanın ölümünde tam üç gün üç gece bütün kiliselerin çanlarını çaldırtarak sevinç ayinleri yaptırdı. Fatih 49 sene bir ay beş gün yaşadı. İki imparatorluk, dört krallık ve onbir prenslik yıkan büyük hükümdarın cenaze namazı Fatih Camiinde Şeyh Muslihiddin Mustafa Vefa Efendi
Hazretleri kıldırdı. Türbesi Fatih Camii yanındadır.

Fatih, Müslüman Türk Milletine yapmış olduğu büyük hizmetlerle, dünyanın en büyük hükümdarlarından birisi olduğunu isbat etmiştir. İstanbul gibi, cihanın bir incisi olan, bu muhteşem beldeyi Türk Milletine kazandırmıştır. Yapmış olduğu çalışmalar ile memleketinde büyük çapta bir imar hareketini gerçekleştirmiştir. Bugünün üniversitesi olan (Fatih Külliyesi) ni 1470 senesinde tamamlamış, İstanbul’u fethettiği zaman 8 tane kiliseyi camiye çevirmiş, etrafındaki papaz odalarını da medrese yapmıştır. Ayrıca birçok Anadolu kasabasında da medreseler yaptırmıştır. Hz. Eyyüb EI - Ensâri’nin (r.a.) kabri Fatih zamanında keşfedildi. Delâil-i Hayrat müellifi Şeyh Süleyman Cezuli ve Allame Ali Kiasi Fatih devrinde vefat ettiler.

Erkek Çocukları: Mustafa, İkinci Bayezid, Cem, Korkud.

Kızı Çocukları: Gevherhan Sultan.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/221720-fatih-sultan-mehmet-kimdir-hayati-ve-yaptiklari-hakkinda-bilgi-verir-misiniz.html#ixzz3nuSact4Y
Devamını Oku..

IV. Murat Kimdir?

Yorum Bırak
1612 yılında İstanbuld'da dünyaya gelmiştir.Sultan 1. Ahmed'in ve aslen rum olan Anastasya(Kösem Sultan olarak bilinir) oğludur. 4. Murat 14 yaşında babasının ölümü üzerine tahta çıkmış, annesinin himayesinde yönetim sergilemiştir. Abisi genç Osman'ın gözünün önünde öldürülmesi sebebiyle çok sert ve içine kapalı bir kişiliğe bürünmüş, ayrıca fiziksel olarak çok güçlü biri olarak anlatılır.


En güçlü osmanlı padişahı olduğu söylenir güç olarak. Attığı okların ve mızrakların seviyesi çok ileri olup bunlar hakkında şiir bile yazılmıştır. Ayrıca 4. Murat içki,tütün ve kumarı Osmanlı'da yasaklamış, meyhaneler kapattırmıştır. Geceleri tebdili kıyafet giyerek bunların denetimini yapması ile meşhurdur. 4. Murat zamanında yeniçeriler iyice azıtmış ve isyanlar çıkarmaktaydı. Zorbalıkları artan yeniçerilere 4. Murat kendi güçlü kişiliği ile düzene getirmiş, tımar sistemini düzeltmiş ve orduda disiplini sağlamak yönünde ıslahatlarda bulunmuştur. 4. Murat, Lehistan üzerine sefere çıkmış ve burada anlaşma sağlanmıştır. Ardından Safevi devleti Osmanlı yönetimindeki Bağdat'a saldırınca doğu seferine yollamış ordusunu ve burada anlaşma sağlanarak, ülkemizin bugünkü doğu sınırlarını oluşturan Kasr-ı Şirin anlaşması imzalanmıştır. Batıda da Venediklilerin, Osmanlı topraklarına girmesi üzerine Venedik seferine hazırlanan 4. Murat, yakalandığı hastalık nedeniyle İstanbul'da vefat etmiştir(1640). 4. Murat zamanında yapılan ıslahatlar ile ülke bir nebze olsun düzelme göstermiş, Sultan Murat ülkede disiplin sağlaması, güçlü kişiliği ve ön plana çıkmıştır. İmam ı Azam'ın türbesini yaptırmıştır. 4. Murat'ın cenazesi babası birinci Ahmet'in türbesine defnedilmiştir.


Devamını Oku..

İlginç Bilgilerle "aaa" Dedirtmeye Devam

Yorum Bırak
Küçüklüğümden beri meraklı olduğumu biliyorum :)Özellikle ilginç bilgiler dikkatimi muhakkak çeker. Bloğumda da bunun için kategori açtım. Buradan o kategoriye giderek diğer yazılarımı okuyabilirsiniz.
Gelelim bu yazıda bahsedeceyim "ilginç bilgiler"e. Aşağıda madde madde sıraladım. Hepinizin dikkatine çekeceğine eminim. • Sivrisineklerin 47 tane dişi vardır.
 • Soğuk havada ısınmak için alkol almak tehlikelidir. Çünkü alkol damarlarda genişlemeye sebep olur, bu da ısı kaybını kolaylaştırır. Isınmış gibi hissederiz, fakat donma kolaylaşır.
 • Tv izlerken, uyuduğumuz kalorinin yarısını harcarız.
 • Klinik olarak öldükten sonra 5 dakika daha hayata geri getirilebiliriz. 5 dakika sonrasında beyin hücreleri ölmeye başlar.
 • İnsan uzun süre, midesiz, bir böbrek, bir akciğer ve dalaksız yaşayabilir, fakat karaciğersiz bir dakika bile yaşayamaz.
 • Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa bütün ticari taksilere el koydu. Bu taksileri cepheye asker taşımak için kullandı.
 • Parmak izi gibi dilimizin izi de birbirimizden farklıdır.
 • Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmaz. Çoğu zaman alkolün etkisini arttırır.
 • İnsan yılda en az 1450 rüya görür.
 • Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur. Fakat pırlanta sadece karbondan oluşur.
 • Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya sokuyormuş.
 • Bir kadının en fazla 69 çocuğu olmuş. (Rekora bak beee)
 • Timsahlar daha derine dalabilmek için taş yutar.
 • Çin'de ingilizce konuşan sayısı, Amerika'dan daha fazladır.
 • Bir yılan 3 yıl uyuyabilir.(Zorlasam ben de uyurum:))
 • Maymunlar her yıl uçak kazalarında ölen insandan daha fazlasını öldürüyor.(Pek inandırıcı gelmedi, neyse..)
 • İlk Saat Kulesi, 1404 yılında Moskova'da yapılmıştır.(Güzel memleketim, İzmir'de de var. Fakat ne zaman yapmışlar bilmiyom)
 • Dünya'daki ısı 1900 yılından itibaren 0,7 ºC arttı. (Gerçekten sıkıntılı bir durum, Küresel ısınmanın önüne geçmek için ağaçlanma ve betonarmenin azalması şart...)
 • Sivrisineğin işkence gelen sesi; saniyedeki 500 kanat çırpışından kaynaklanır.
 • Denizyıldızlarının beyni yoktur. (Pek şaşırmadım)
 • Kirpiler suda yüzebilir.
 • Einstein 9 yaşına kadar konuşmamıştır. Ailesi zeka geriliği olduğunu düşünmüştür. Bu soru Einstein'e yöneltiğinde "Konuşmamı gerektirecek birşey yoktu" demiştir.
 • Bir kilo limonda, bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
Sanırım bu kadar ilginç bilgi şimdilik yeter. Diğerlerini başka yazılara saklamak lazım...

Devamını Oku..